Cookies & Privacy Policy

Cookies & Privacy Policy

NL
EN

This website uses cookies. This is done to improve your user experience and understand your preferences. Some of these cookies are necessary for the site to function. Others are used to provide you with relevant content and to help us monitor website performance. You can view our cookie policy here.

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit gebeurt om uw gebruikerservaring te verbeteren en inzicht te krijgen in uw voorkeuren. Sommige van deze cookies zijn nodig om de site te laten functioneren. Andere worden gebruikt om u van relevante content te voorzien en ons te helpen de prestaties van de website te monitoren. U kunt ons cookiebeleid hier vinden.


Click Accept & Close All Cookies to continue.

Klik op Alle cookies accepteren & sluiten om verder te gaan.

Accept cookies and continue
Accepteer cookies en ga door
Close Menu
NexGard

NexGard SMS Reminders

Please use this form to sign up for reminders to treat your pet and to pick up a new package of the NexGard product as prescribed by your vet.

After registration you will receive reminders on your phone via SMS according to the information you provided.

NexGard SMS Herinnering Service

Gebruik dit aanmeldingsformulier om herinneringen te ontvangen voor het behandelen van uw huisdier en het ophalen van een nieuwe verpakking NexGard product zoals voorgeschreven door uw dierenarts.

Na registratie ontvangt u herinneringen op uw telefoon via SMS volgens de door u ingevulde gegevens.

34507 - SMS 0 - SMS Reminders

Pet details:

Uw huisdier:

Select the type of pet:
Selecteer soort huisdier:

Product details:

Productdetails:

Select your product:
Selecteer uw product:

Dosing reminders:

Herinneringen voor behandeling:

How often should you give your pet this treatment, according to your vet?
Hoe vaak dient u volgens uw dierenarts deze behandeling te geven?
DD/MM/YYYY
DD/MM/JJJJ
DD/MM/YYYY
DD/MM/JJJJ
 
 

New package reminder:

Herinnering voor nieuwe verpakking:

Pack size you normally purchase:
Verpakkingsgrootte die u normaal koopt:
Enter min 0 max 12
Voer min 0 max 12 in
DD/MM/YYYY
DD/MM/JJJJ
DD/MM/YYYY
DD/MM/JJJJ
 
 

New package reminders:

Herinnering voor nieuwe verpakking:

Enter min 2 max 200
Voer min 2 max 200 in
Enter min 0.5 max 6
Voer min 0.5 max 6 in
DD/MM/YYYY
DD/MM/JJJJ
DD/MM/YYYY
DD/MM/JJJJ

Vet checkup reminders:

Herinneringen voor controle afspraak:

Please select how often your dog needs to be checked by your vet:
Selecteer hoe vaak uw hond door de dierenarts gecontroleerd moet worden:
DD/MM/YYYY
DD/MM/JJJJ
DD/MM/YYYY
DD/MM/JJJJ

Your details:

Uw gegevens:

Your reminders will be sent to this mobile number.Uw herinneringen worden naar dit mobiele nummer gestuurd.
Include +61, and no preceding 0.

Data Privacy & Protection:

Privacy En Gegevensbescherming:

This service is kindly provided to you by Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv. Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv will not use users' mobile numbers for any purpose other than this SMS Reminder Service. This service is offered free of charge to all pet owners with a Dutch telephone number and to all veterinary practices in The Netherlands. Users can unsubscribe from the service at any time by returning a text message with the word STOP.

®NEXGARD SPECTRA, NEXGARD and NEXGARD COMBO are registered trademarks of Boehringer Ingelheim. Use medicines responsibly.

Deze service wordt u aangeboden door Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv. Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv zal de mobiele nummers van gebruikers niet voor andele doeleinden gebruiken dan deze SMS Herinnering Service. Deze service wordt gratis aangeboden aan alle huisdiereneigenaren met een Nederlands telefoonnummer en aan alle dierenartsenpraktijken in Nederland. Gebruikers kunnen zich op elk gewenst moment uitschrijven voor de service door een SMS-bericht terug te sturen met het woord STOP.

®NEXGARD SPECTRA, NEXGARD en NEXGARD COMBO zijn geregistreerde handelsmerken van Boehringer Ingelheim. Gebruik medicijnen verantwoord.

This service is kindly provided to you by Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv. Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv will not use users' mobile numbers for any purpose other than this SMS Reminder Service. This service is offered free of charge to all pet owners with a Dutch telephone number and to all veterinary practices in The Netherlands. Users can unsubscribe from the service at any time by returning a text message with the word STOP.

®Vetmedin is a registered trademark of Boehringer Ingelheim. Use medicines responsibly.

Deze service wordt u aangeboden door Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv. Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv zal de mobiele nummers van gebruikers niet voor andele doeleinden gebruiken dan deze SMS Herinnering Service. Deze service wordt gratis aangeboden aan alle huisdiereneigenaren met een Nederlands telefoonnummer en aan alle dierenartsenpraktijken in Nederland. Gebruikers kunnen zich op elk gewenst moment uitschrijven voor de service door een SMS-bericht terug te sturen met het woord STOP.

®VETMEDIN is een geregistreerd handelsmerk van Boehringer Ingelheim. Gebruik medicijnen verantwoord.